Turvetuotantoalueiden ja turvetuotannon mittaukset

Neova Oy: Turvetuotantoalueiden kartoitusta vuodesta 1999 alkaen Keski-Suomessa ja Pohjanmaalla.

Neova Oy: Vuodesta 2004 alkaen turveaumojen mittaus ja massanlaskenta, vuosittain 150 – 330 aumaa.