Maa-ainesten ottamissuunnitelmien teko ja maastoon merkintä

Keski-Suomen ELY-keskus / Liikennevirasto, 40 suunnitelmaa vuodesta 2002 alkaen.

Jyvässeudun Sora Oy, 15 suunnitelmaa.

Äänekosken Kak, 12 suunnitelmaa.

Keski-Suomen Kuljetus Oy, 8 suunnitelmaa.

Muille alan toimijoille vuosittain 4 -10 suunnitelmaa.